Po raz kolejny „Srebrna Szkoła”!!!

W rankingu Perspektyw rokrocznie nasza szkoła zajmuje wysoką pozycję. W tym roku można ją opisać następująco:

Zostaliśmy Srebrną Szkołą. W naszym województwie zajmujemy 13 pozycję, w kraju 265. 84 pozycja w kategorii „średnia zdawalność egzaminów zawodowych” świadczy o tym, że egzamin zawodowy niemal każdy uczeń „ma w kieszeni”. Gratulować należy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, a nade wszystko naszym Uczniom!